MAKRONIWELACJA

Makroniwelacja – proces zmierzający do wyrównania większej powierzchni terenu, niekiedy mający związek ze zmianą typu podłoża na nim występującego; przeprowadzenie pomiarów na dużym obszarze w celu określenia jego profilu i wykonania odpowiednich siatek, niezbędnych do umiejscowienia obiektu.

Szerokość pojęcia makroniwelacji prowadzi do licznych niejasności odnośnie czynności wchodzących w jego zakres. W przypadku, gdy mówimy o kształtowaniu terenu za pomocą skomplikowanych maszyn, na przykład koparek, używamy pierwszej definicji tego hasła.

Makroniwelacja w większości przypadków odnosi się do dużych przedsięwzięć, takich jak budowa dróg lub autostrad. Polega ona na wyrównaniu powierzchni w sposób pozwalający na budowę danego obiektu zgodnie z zatwierdzonym projektem architektonicznym. Wówczas konieczna jest również zmiana podłoża na takie, które pozwoli na stworzenie odpowiedniego węzła komunikacyjnego, spełniającego wszelkie normy. W tym celu wykorzystuje się skomplikowane maszyny, którymi dysponują liczne firmy posiadające siedziby w naszym kraju. Zajmują się tym wysoko wykwalifikowani specjaliści, wyszkoleni w zakresie operowania konkretnym sprzętem. Jest to przedsięwzięcie czasochłonne, wymagające również dużych nakładów finansowych, jednak makroniwelacja, w przeciwieństwie do mikroniwelacji, nie jest możliwa do przeprowadzenia bez użycia odpowiedniego sprzętu.

Makroniwelacja jest mniej powszechną formą kształtowania terenu, ponieważ wymaga ona dostępności dużego terenu, przekraczającego standardową powierzchnię działki przeznaczonej do celów związanych z mieszkalnictwem. Zwykle makroniwelacja ma związek z inwestycjami prowadzonymi przez całe państwo, poszczególne organy władzy lub duże przedsiębiorstwa, wymagające wyrównania dużego terenu pod swoją działalność.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej