NIWELACJA

Niwelacja – zespół pomiarów prowadzonych przez wyspecjalizowanych geodetów, polegających na wyznaczeniu różnicy wysokości pomiędzy określonymi punktami w terenie i zapisaniu jej w odpowiedniej dokumentacji; procesy polegające na dostosowaniu ukształtowania danego obszaru do określonych potrzeb.

Ze względu na różnice w pojęciach dotyczących niwelacji, często dochodzi do licznych nieporozumień odnośnie tego hasła. Potocznie określa się nim wszelkie działania zmieniające profil danego terenu, najczęściej prowadzone za pomocą ciężkiego i drogiego sprzętu, jakim są na przykład koparko-ładowarki. Jednak zgodnie z definicją słownikową, niwelacja jest procesem polegającym na dokonywaniu odpowiednich pomiarów z użyciem niwelatora i łaty niwelacyjnej. Przeprowadzenie takich czynności wymaga zaangażowania kilku wykwalifikowanych geodetów, posiadających wystarczające umiejętności, pozwalające na właściwe odczytanie i zapisanie wszystkich niezbędnych wartości.

Jednak wpisując hasło ,, niwelacja” w wyszukiwarkę, natkniemy się na liczne oferty wyrównania terenu lub dostosowania go do potrzeb inwestora w inny sposób. Zatem jest to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące zarówno teoretyczne zapisy, jak i praktyczne działania na obszarze działki. Niwelacja może dotyczyć nie tylko dużych terenów, lecz także drobnych prac prowadzonych w granicach prywatnych nieruchomości gruntowych. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że tworzenie drobnych skarp lub wyrównywanie powierzchni w celu zasiania trawnika również zawiera się w obrębie działań, jakich dotyczy niwelacja. W wyniku tego, do wykonania niwelacji zgodnie z jej drugą definicją nie jest konieczny skomplikowany i drogi sprzęt oraz ekipa posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wiele czynności dotyczących niewielkich obszarów można bowiem przeprowadzić samodzielnie.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej