ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH

W wielu przypadkach, na terenie nieruchomości gruntowych, na których mają rozpocząć się prace ziemne, znajdują się wody opadowe zebrane w zagłębieniach terenu. Utrudniają one przeprowadzenie robót, dlatego konieczne jest ich odprowadzenie. Następuje to na pierwszych etapach zleconych czynności i należy do zakresu prac przygotowawczych.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, każda działka budowlana, na której w przyszłości znajdzie się zaprojektowany budynek, powinna mieć dostęp do kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych. Wówczas trafiają one do specjalnej sieci zbierającej tylko wody deszczowe lub do sieci ogólnospławnej. W sytuacji, gdy nie istnieje możliwość przyłączenia danej działki do kanalizacji, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi być on jednak nieutwardzony. Możliwe jest również usuwanie wód poprzez umieszczenie ich w dołach chłonnych lub zbiornikach retencyjnych, znajdujących się na terenie działki. Zgodnie z polskim prawem, zabrania się kierowania tego typu płynów na tereny sąsiednich nieruchomości gruntowych. Taki proces uważa się za zmianę naturalnego spływu wód opadowych, a w przypadku jego przeprowadzenia istnieje ryzyko poniesienia odpowiednio wysokiej kary finansowej.

Odprowadzeniem wód opadowych zajmuje się firma budowlana przeprowadzająca inne prace ziemne na terenie danej nieruchomości gruntowej, w których skład wchodzi wykonywanie wykopów lub tworzenie nasypów i skarp. Większość tego typu przedsiębiorstw posiada maszyny umożliwiające przeprowadzenie tego procesu w sposób sprawny i prawidłowy, co może okazać się niemożliwe w sytuacji, gdy właściciel zdecyduje się na samodzielne odprowadzenie wód opadowych bez angażowania osób trzecich.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej