RÓWNANIE TERENU

Równanie terenu – proces zmierzający do ujednolicenia poziomu gruntu występującego na terenie całej nieruchomości gruntowej lub części działki, na której prowadzone są roboty ziemne.

Celem równania terenu jest doprowadzenie go do stanu, w którym na obszarze całej działki lub jej części nie będą znajdować się żadne wzniesienia lub obniżenia rzeźby krajobrazu. Zazwyczaj ma to miejsce na działkach znajdujących się w niekorzystnym położeniu, charakteryzujących się licznymi pagórkami lub spadkami. Do przeprowadzenia równania terenu potrzebne są ciężkie sprzęty, takie jak koparki lub koparko-ładowarki. Posiadają je profesjonalne firmy zajmujące się robotami ziemnymi na poziomie zawodowym. Skorzystanie z ich usług jest konieczne w sytuacji, gdy właściciel nie posiada własnego sprzętu lub wystarczających umiejętności do przeprowadzenia całego procesu. Jest to inwestycja wynosząca zazwyczaj kilkaset złotych, jednak kwota ta może się wahać w zależności od metrażu działki, typu gleby, wymagań właściciela lub innych czynników utrudniających prace. Nie należy natomiast oszczędzać na zleceniach tego typu, ponieważ sprawne wyrównanie terenu pozwala na szybkie przejście do kolejnych etapów działań zmierzających do stworzenia budynku.

Przed rozpoczęciem równania terenu należy jednak dokładnie oczyścić obszar nieruchomości gruntowej. Następuje to w wyniku karczowania terenu, polegającego na usunięciu niewielkich krzewów i drzew porastających działkę. Do przeprowadzenia takiego działania również potrzebny jest specjalny sprzęt, którym powinna dysponować zatrudniona firma, zajmująca się równaniem terenu. Dopiero po wykonaniu karczowania możliwe jest rozpoczęcie prac zmierzających do ujednolicenia poziomu gleby występującej na obszarze nieruchomości gruntowej.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej