ROZKŁAD DARNI

Darń – zwarta, górna warstwa łąk, pastwisk oraz terenów przeznaczonych pod budowę, składająca się głównie z trawy i roślin motylkowatych lub z samej trawy. Poprzez gęsty system korzeni roślin silnie wiąże się z wierzchnią warstwą gleby oraz tworzy trudnorozerwalną powierzchnię. Darń pocięta na płaty służy do zabezpieczania przed erozją skarp i wszelkiego rodzaju nasypów.

Zanim rozpoczęte zostaną jakiekolwiek prace związane z niwelacją terenu, tworzeniem skarp i nasypów lub z wykopami, konieczne jest usunięcie wartościowych warstw gleby oraz darni. Są one składowane w odpowiednim miejscu, w sposób zapobiegający ich przypadkowemu zniszczeniu. Zgodnie z przyjętymi zasadami, nie mogą one znajdować się w zbyt małej odległości od wykonanych otworów, ponieważ mogłyby zostać uszkodzone podczas prac związanych z wykopami lub samoistnie osunąć się do wolnych przestrzeni w ziemi, co znacznie utrudniłoby działania na terenie wykopów.

Po zakończeniu robót mających na celu stworzenie otworów na poniżej powierzchni działki lub nasypów, powtórnie umieszcza się darnie w miejscach, gdzie ich obecność jest konieczna w celu zabezpieczenia całej budowli ziemnej. Zazwyczaj są to skarpy lub nasypy, których istnienie bez odpowiedniej warstwy ochraniającej mogłoby zakończyć się szybkim osypaniem lub wymyciem przez wody opadowe. Darnie są bowiem w stanie zabezpieczyć formę gleby nie tylko przed samoistnym niszczeniem, ale także przed wieloma czynnikami zewnętrznymi. Zazwyczaj w miejscu położenia darni nie planuje się prac związanych z sianiem nowego trawnika, ponieważ wymagałoby to ponownego zebrania górnej warstwy traw. Zatem rozkład darni ma związek głównie z zabezpieczaniem nowopowstałych form na terenie nieruchomości gruntowych i nie pełni funkcji estetycznej.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej