ROZKŁAD ZIEMI ROŚLINNEJ

Pierwszym etapem robót ziemnych na terenie danej nieruchomości gruntowej jest zdjęcie warstwy humusu, będącej wartościowym podłożem do wzrostu różnego rodzaju roślin. Jest to drogi typ gleby, dlatego nie warto tracić go podczas prac związanych z wykopami. Z tego powodu warstwa ta jest odgarniana z miejsca, w którym konieczne jest stworzenie wykopu, nasypu lub innej budowli ziemnej. Po przeprowadzeniu robót podstawowych należy wykonać odpowiednie prace wykończeniowe, w których skład wchodzą, miedzy innymi, działania polegające na ponownym rozłożeniu ziemi roślinnej w odpowiednim miejscu.

Rozkład ziemi roślinnej polega na ponownym umieszczeniu warstwy gleby o odpowiedniej grubości w miejscu, gdzie będzie ona najbardziej potrzebna. Zwykle są to tereny, na których w późniejszym czasie znajdzie się ogród, wymagający dobrego podłoża do prawidłowego wzrostu zasadzonych roślin. Prace zmierzające do rozkładu ziemi roślinnej przeprowadza się za pomocą sprzętów, które wcześniej zostały wykorzystane do jej zebrania i złożenia w jednym miejscu. Zwykle są to koparki lub koparko-ładowarki, które są w stanie przenieść dużą ilość gleby podczas jednego kursu. Prace ręczne w tym przypadku są zbyt mało efektywne i zajęłyby bardzo dużo czasu.

Podczas ponownego rozkładania ziemi roślinnej na terenie działki należy zachować określone zasady, wpływające na ostateczną jakość gleby. Zgodnie z nimi, nie powinna być ona zbyt mocno ubita, ponieważ takie działanie powoduje problemy w dostępie tlenu do jej wnętrza, co wpływa na znaczne pogorszenie się jakości. Celem rozkładu ziemi roślinnej jest zapewnienie dobrej powierzchni pod stworzenie ogrodu, dlatego należy dbać o jakość gleby już podczas wszystkich prowadzonych robót ziemnych, niezależnie od ich etapu.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej