WYKOPY POD BUDYNKI

Przed przystąpieniem do prac związanych z budową domu należy przeprowadzić odpowiednie wykopy pod budynki, pozwalające na stworzenie fundamentów. Proces ten rozpoczyna się od wytyczenia obiektu przez wykwalifikowanego geodetę na podstawie zatwierdzonych projektów architektonicznych. Obrys przyszłego budynku musi być całkowicie zgodny z wszelkimi wymiarami określonymi przez projektanta, ponieważ jakiekolwiek nieścisłości mogą doprowadzić do problemów na późniejszych etapach powstawania obiektu. Wytyczenie domu kończy się odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co pozwala na rozpoczęcie wykopów pod budynki.

Wykopy pod budynki nie powinny mieć miejsca w dni deszczowe, jednak w przypadku wahań pogody możliwe jest zabezpieczenie rozpoczętych prac za pomocą grubej folii. Koszt wykonania otworów wynosi zazwyczaj kilkaset złotych i jest liczony za dzień lub za godzinę, w zależności od preferencji firmy zajmującej się budową. W sytuacji, gdy czas wynajmu jest krótki, istnieje możliwość doliczenia kosztów dojazdu na miejsce pracy do całkowitej kwoty wykonania usługi.

Niektóre wykopy, takie jak te pod ławy, nie wymagają użycia koparki. Można je przeprowadzić ręcznie, co pozwala na większą precyzję. Jednak w sytuacji, gdy firma dysponuje mniejszym sprzętem, możliwe jest jego zastosowanie w celu przyśpieszenia prac. Po wykonaniu otworu należy pamiętać o tym, że w pobliżu nowopowstałego wykopu nie powinno się składować żadnych ciężkich przedmiotów. Mogłyby one bowiem doprowadzić do osunięcia się ziemi, co przeszkodziłoby w dalszych pracach.

Głębokość wykopów pod budynki zależy od głębokości planowanego posadowienia budynku. Wszystkie prace muszą odbywać się na podstawie projektu architektonicznego, który jest dostosowany do indywidualnych cech gleby oraz przyszłego obiektu.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej