WYKOPY POD ŁAWY

Podczas prac budowlanych mających na celu stworzenie bryły budynku konieczne jest umiejscowienie odpowiednich ław w miejscu jego fundamentów. W takiej sytuacji wykonuje się wykopy wąskoprzestrzenne, posiadające określoną szerokość. Jeśli dom, zgodnie z projektem architektonicznym, nie musi zostać posadowiony na dużej głębokości, po zdjęciu humusu i wierzchniej warstwy gruntu kopie się długie rowy o wymiarach równych łącznej wysokości ścian fundamentowych i ław. W tak powstałych otworach na kolejnym etapie prac buduje się deskowanie ław. Parametry dna wykonanych rowów muszą być takie same jak te, które zostały dokładnie określone w projekcie architektonicznym. Należy również pamiętać, że głębokość otworów powinna znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Zazwyczaj głębokość wykopów tworzonych w celu umiejscowienia ław wynosi około 40 centymetrów, jednak jest ona zależna od indywidualnych cech danej budowy. Ich szerokość natomiast powinna być o mniej więcej 30 centymetrów większa niż szerokość instalowanych ław. Sprzyja to bezproblemowemu umiejscowieniu konstrukcji. Jednak zazwyczaj wykopy pod ławy są robione z jeszcze większym zapasem przestrzeni, w celu zachowania bezpieczeństwa i wygody pracowników zajmujących się ich skonstruowaniem.

Po całkowitym ukończeniu wykopów pod ławy należy upewnić się, że wszystkie kąty są zgodne z zatwierdzonym projektem architektonicznym. Konieczne jest również zweryfikowanie głębokości, ponieważ zbyt płytko umieszczone fundamenty mogą doprowadzić do tak zwanych wysadzin, stwarzających ryzyko awarii obiektu. Budynek powinien bowiem znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu, który w Polsce wynosi od 0,9 do 1,1 metra, ponieważ umieszczenie ich wyżej może skutkować rozsadzeniem gruntu i pojawieniem się rys.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej