WYKOPY POD STOPY

Wykopy na terenie nieruchomości gruntowych bardzo często mają związek z pracami zmierzającymi do powstania nowego budynku. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie robót w celu stworzenia fundamentów, na których będzie można osadzić planowaną bryłę. W takim przypadku konieczne jest wykorzystanie ciężkiego sprzętu, na przykład koparko-ładowarki, aby stworzyć otwory, w których w późniejszym czasie zostaną umieszczone ławy i stopy.

Najczęściej wykopy pod stopy mają miejsce w przypadku domów podpiwniczonych. Wówczas konieczne jest wykonanie otworu szerokoprzestrzennego pod całą powierzchnią przyszłego budynku za pomocą odpowiednich maszyn, kierowanych przez upoważnione osoby. Zazwyczaj taki proces polega na stworzeniu dużego i rozległego wykopu sięgającego poziomu posadzki piwnicy i późniejszym dodaniu mniejszych otworów na poszczególne ławy i stopy fundamentowe.

Do przeprowadzenia prac związanych z umiejscowieniem stóp fundamentowych teoretycznie nie jest wymagany ciężki sprzęt, ponieważ takie otwory można wykonać w sposób znacznie łatwiejszy. Jednak przed przystąpieniem do takich prac należy wykonać otwór pod całą piwnicę, co wiąże się z koniecznością zlecenia wykopu odpowiedniej firmie budowlanej, dysponującej właściwymi maszynami, takimi jak koparko-ładowarki oraz kadrą posiadającą uprawnienia do ich obsługi.

Po wykonaniu otworów należy również zweryfikować ich położenie i wymiary z przyjętym projektem architektonicznym, ponieważ jakiekolwiek nieścisłości mogą doprowadzić do trudności w przeprowadzeniu kolejnych etapów budowy. Konieczne jest również zbadanie głębokości, na jakiej zostały umieszczone ławy, bowiem istnieją specjalne regulacje dotyczące tych parametrów. Ich niedopełnienie może skutkować poważnymi uszkodzeniami podczas późniejszego użytkowania obiektu.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej