WYKOPY PRZESTRZENNE

Wykopem, zgodnie z definicją, określa się odpowiednio ukształtowaną, pustą przestrzeń, powstałą w wyniku usunięcia danej ilości gleby z określonego miejsca w wyniku pośredniej lub bezpośredniej działalności człowieka. Wyróżnia się dwie metody wykonywania wykopów przestrzennych, różniące się od siebie docelową szerokością i głębokością otworu. Są one odpowiednio dobierane w zależności od potrzeb i cech charakterystycznych dla danego zlecenia.

Wykopy przestrzenne mogą być przeprowadzane w różnych celach, definiowanych przez projekt architektoniczny lub indywidualne plany właściciela. W zależności od głębokości i szerokości, jakie obejmują, wyróżnia się wykopy wąskoprzestrzenne oraz szerokoprzestrzenne. Do ich wykonania używa się głównie koparek, jednak istnieją również metody pozwalające na zastosowanie urządzeń takich, jak zgniatarki lub spycharki. Niezależnie od wybranego sposobu tworzenia wykopu przestrzennego, podczas wszelkich przeprowadzanych prac należy zastosować ogólnie przyjęte normy i zasady bezpieczeństwa. Obecność ciężkiego sprzętu i głębokich, wolnych przestrzeni na powierzchni działki stanowi bowiem potencjalne zagrożenie dla osób znajdujących się na obszarze robót.

Wiele zasad dotyczących przeprowadzania wykopów przestrzennych jest zależnych od typu gleby występującej na terenie danej działki. Praca z gruntem piaszczystym jest bowiem znacznie trudniejsza niż w przypadku gliniastego, co przyczynia się do konieczności opracowania indywidualnych środków bezpieczeństwa. Zgodnie z nimi, nie należy wykonywać wykopów bez rozparcia lub skarp na określoną głębokość, zależną od typu gleby. Takie restrykcje mają na celu ograniczenie wypadków z udziałem ludzi lub maszyn, mających miejsce na terenie prowadzonych prac.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej