WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane są głównie w celu umieszczenia instalacji, sieci lub ław, niezbędnych do przeprowadzenia kolejnych etapów prac budowlanych. Do tego celu używa się ciężkiego sprzętu, kierowanego przez wykwalifikowanych pracowników. Aby dany wykop został zakwalifikowany jako wąskoprzestrzenny, musi spełniać określone wymagania odnośnie wymiarów:

  • - szerokość dna mniejsza niż 1,5 metra
  • - w wielu przypadkach znaczna długość, jednak nie jest ona określona.

Bardzo często wykopy wąskoprzestrzenne są tworzone w celu umiejscowienia ław. W powstałych rowach buduje się ich deskowanie. Dno takich rowów musi znaleźć się poniżej poziomu przemarzania gruntu, na wysokości określonej na projekcie architektonicznym. Głębokość tego typu wykopów wąskoprzetrzennych waha się od 30 do 50 centymetrów. Natomiast ich szerokość powinna być o około 30 centymetrów większa niż szerokość planowanych ław, jednak najczęściej jest ona dostosowywana tak, aby wykonanie konstrukcji było wygodne i bezpieczne.

Możliwość wykonania wykopów wąskoprzestrzennych zależy od właściwości gruntu oraz innych czynników charakterystycznych dla danej działki, występujących podczas budowy. Ze względu na małą szerokość otworu, nie wymaga się tworzenia specjalnego umocnienia ścian, które byłoby niezbędne podczas prac ze znacznie większymi wykopami. Jednak istnieje możliwość zastosowania obudowy ażurowej, tradycyjnej ( z desek i stali), z płyt wykopowych lub z grodzic stalowych. Takie konstrukcje usuwa się stopniowo, wraz z zasypywaniem całego wykopu wąskoprzestrzennego po zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac. Jednak szybkość demontowania obudowy zależy od rodzaju gleby i jej spoistości, decydującej o ewentualnym samoistnym zasypaniu otworu.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej