WYKOPYWANIE STAWÓW

Przed rozpoczęciem prac konieczne jest wybranie odpowiedniego gruntu, spełniającego wszystkie kryteria. Wykopywanie stawów może mieć miejsce na terenach w pobliżu rzeki lub innego ujęcia wody, które w przyszłości będzie je nawadniało. Jednak taki typ zbiornika wymaga otrzymania specjalnego zezwolenia na rozpoczęcie prac, ponieważ wszelkie potoki, rzeki, źródła i kanały są własnością państwa. Odpowiedni dokument wydaje Starostwo Powiatowe po złożeniu właściwego wniosku przez właściciela posesji, na której ma powstać staw. W przypadku zbiornika przepływowego mogą pojawić się również problemy z połowem ryb, które bez odpowiedniego pozwolenia również należą do państwa pomimo, że znajdują się na terenie prywatnej posesji.

Znacznie łatwiejsze jest wykopanie stawu z woda stałą, który wymaga podłoża iłowego lub gliniastego. Zazwyczaj ma to miejsce w zagłębieniach, w których woda gromadzi się w naturalny sposób. Wówczas nie jest konieczne załatwianie specjalnego pozwolenia na rozpoczęcie prac związanych z wykopami. Jednak należy pamiętać, że staw tego typu nie może posiadać żadnych odpływów ani dopływów połączonych ze zbiornikami państwowymi.

Bardzo często lokalizacja stawu w pobliżu rzeki może grozić jego zalaniem podczas roztopów. Z tego powodu, podczas prac związaniem z wykopywaniem stawów tworzy się groble, będące nasypami wokół zbiornika. Oprócz ochrony przed zalaniem, zapobiegają one również kłusownictwu i nielegalnemu połowowi ryb przez inne osoby niż właściciel obiektu. Ich wykonanie należy zlecić odpowiedniej firmie posiadającej sprzęt, za pomocą którego można nie tylko wykopać staw, lecz także przeprowadzić prawidłowe usypanie grobli. Jest to jednak inwestycja kosztowna, wynosząca od kilkuset do kilku tysięcy złotych (w zależności od wymiarów zbiornika i trudności terenu).

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej