WYMIANA GRUNTU

W każdym projekcie architektonicznym, dotyczącym na przykład domku jednorodzinnego, opisuje się najwłaściwszy sposób posadowienia budynku. Określa się go na podstawie nośności gruntu występującego na terenie, na którym mają zostać przeprowadzone prace budowlane. W gotowych projektach zakłada się zazwyczaj średnie warunki gruntowe. Jednak na konkretnej działce, na której zamierzamy zrealizować projekt, parametry te mogą odbiegać od optymalnych wartości wyliczonych przez architekta. W przypadku, gdy są one znacznie gorsze, konieczne jest zaprojektowanie indywidualnego sposobu fundamentowania lub wymiana gruntu. Jednak pierwsze rozwiązanie może być kosztowniejsze od zmiany gleby, dlatego w wielu przypadkach korzystniejsze jest zastosowanie drugiego sposobu.

Wymiana gruntu polega na zebraniu nienośnego gruntu z terenu wykopu i zastąpieniu go różnoziarnistym piaskiem zagęszczonym warstwami. Takie rozwiązanie można zastosować w sytuacji, gdy zalega on płytko, do głębokości od około 2 do 3 metrów pod poziomem całego terenu. Wówczas wody gruntowe powinny znajdować się poniżej poziomu nośnego gruntu. Przed rozpoczęciem wymiany konieczne jest upewnienie się, czy słabe gleby zostały całkowicie wybrane. Zajmuje się tym wykwalifikowany geotechnik obecny na miejscu prowadzonych prac. Jeśli wszystko zgadza się z założeniami, kolejnym krokiem jest warstwowe ułożenie piasku. Grubość poszczególnych warstw zależy od wydajności używanej zagęszczarki. Zazwyczaj mają one jednak około 30 centymetrów. Gdy ilość wymienianej gleby nie jest duża, a jej głębokość sięga maksymalnie 1 metra, zamiast zwykłego piasku można zastosować piasek stabilizowany cementem lub chudy beton. Po zakończeniu wszystkich prac konieczne jest skontrolowanie poprawności ich wykonania i zgodności z projektem.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej