WYRÓWNYWANIE SKARP

Wszelkie prace związane z wykopami lub innym kształtowaniem terenu nie kończą się w momencie stworzenia otworu lub usypania skarpy. Wymagają one również przeprowadzenia różnego rodzaju robót wykończeniowych, w których skład wchodzą działania takie, jak: ujednolicanie dna wykopów, kształtowanie małej architektury, profilowanie nasypów, układanie ziemi roślinnej lub wyrównywanie skarp.

W przypadku ostatniego wymienionego działania wchodzącego w skład prac wykończeniowych, konieczne jest użycie bardziej precyzyjnego sprzętu niż koparki wykorzystywane na poprzednich etapach prowadzonych czynności. Po usypaniu skarpy o odpowiedniej wielkości konieczne jest jej utrwalenie w celu zapobiegnięcia osypaniu. Tego typu zjawisko może nastąpić samoistnie, w wyniku ruchów gleby bądź działalności wód gruntowych lub poprzez wpływ czynników atmosferycznych, jakimi są deszcze lub opady innego typu.

Istnieje kilka metod wyrównywania skarp, zależnych od indywidualnej charakterystyki nieruchomości gruntowej i powstałego obiektu. Niektóre typy gleby nie potrzebują specjalnych działań w tym zakresie, jednak istnieją rodzaje, które wymagają szczególnego zabezpieczenia przed osypywaniem. Zdarza się, że na skarpach kładzie się folię lub inne osłony chroniące formę przed zniszczeniem. Jednak najpierw tego typu budowle ziemne muszą zostać odpowiednio ubite, ponieważ usypywana ziemia zawiera dużo wolnych przestrzeni, w których może gromadzić się powietrze oraz wody opadowe, stopniowo wymywające materiał z wnętrza skarpy. Jednak ostateczny kształt stworzonego obiektu musi zgadzać się z projektem i wymaganiami właściciela zlecającego działanie, dlatego podczas procesu wyrównywania skarpy nie można dopuścić do znacznej zmiany wszystkich jej wymiarów i parametrów.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej