WYTYCZANIE OBRYSU BUDOWLI

Wytyczaniem obiektów architektonicznych na terenie działki zajmuje się zwykle geodeta na podstawie dostarczonych projektów architektonicznych, szkiców, map i innych dokumentów. Wówczas jego zadaniem jest określenie punktów odniesień, na podstawie których wylicza się odległości pomiędzy poszczególnymi elementami w terenie. Praca ta wymaga sprawnego poruszania się po obszarze nieruchomości gruntowej i znajomości technik wykonywania różnych pomiarów, ponieważ jakiekolwiek nieścisłości mogłyby doprowadzić do problemów na kolejnych etapach prac.

Odpowiednie wytyczenie obrysu budowli pozwala na właściwe zlokalizowanie różnego rodzaju wykopów, w których w późniejszym czasie zostaną umieszczone ławy lub stopy fundamentowe. Podczas prac tego typu należy pamiętać o zachowaniu zapasu przestrzeni pozwalającej na wbudowanie tych konstrukcji w nowopowstałe otwory, co również trzeba uwzględnić podczas wytyczania obiektu. W niektórych przypadkach wymaga się również wydzielenia miejsca pozwalającego na montaż, co wiąże się z wykopaniem znacznie większej przestrzeni niż ta, którą zajmuje sama ława lub stopa fundamentowa.

Podobnie jest również w sytuacji, gdy zlecenie dotyczy powstania skarp lub nasypów. Takie obiekty również należy zlokalizować w odpowiednim miejscu, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektonicznym. Wówczas wykonuje się wytyczanie obrysu budowli ziemnej w sposób podobny do sytuacji, w której zlecenie dotyczy wykopów. Wymaga to przeprowadzenia wielu pomiarów przez wykwalifikowane osoby na podstawie dostarczonej dokumentacji. Po stworzeniu nasypu konieczne jest ponowne zbadanie jego lokalizacji i porównanie jej z projektem. Dopiero w sytuacji, gdy wszystko zgadza się z planami, możliwe jest utrwalenie nowopowstałego nasypu lub skarpy.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej