KARCZOWANIE TERENU

Na terenie wielu działek, na których planowana jest budowa, bardzo często znajdują się większe rośliny utrudniające wjazd sprzętu i przeprowadzenie wszelkich robót ziemnych. Zwykle są to krzewy lub niewielkie drzewa, których usunięcie nie wymaga załatwiania specjalnych pozwoleń. Jednak w niektórych przypadkach rośliny te przewyższają dopuszczaną wysokość i mogą zostać wykarczowane dopiero po otrzymaniu stosownego zezwolenia, wystawianego przez urząd gminy, w której granicach znajduje się dana nieruchomość gruntowa. Do ich usunięcia używa się wówczas traktorów lub innych urządzeń pozwalających na sprawne karczowanie terenu. Jednak nie jest to jedyny możliwy sposób przeprowadzenia takich czynności. Dopuszcza się także karczowanie terenu za pomocą kos spalinowych, w zależności od ilości występujących roślin. Dopiero na tak przygotowanej powierzchni możliwe jest rozpoczęcie robót związanych z wykopami lub tworzeniem form takich, jak nasypy i skarpy.

Jak każde prace na zlecenie, tak i karczowanie terenu kosztuje. Ostateczny koszt zależny jest od takich czynników, jak wielkość posesji, która ma zostać oczyszczona, wysokość drzew i krzewów na niej występujących oraz termin ukończenia prac. Im jest on bliższy, tym droższe wykonanie kompletnej usługi karczowania terenu. Jednak na usługach tego typu nie należy oszczędzać. Warto skorzystać z ofert profesjonalnych firm dysponujących sprzętem, który pozwoli na ukończenie prac w terminie, a krzewy i drzewa występujące na terenie nieruchomości gruntowej nie sprawią mu najmniejszych problemów.

Podczas prowadzonych prac należy pamiętać również o bezpieczeństwie osób wykonujących karczowanie terenu. Zgodnie z zasadami, wszystkie większe drzewa powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć ich przypadkowego przewrócenia na osobę zajmującą się zleceniem.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej