NASYPY

Nasyp – budowla ziemna, której szczyt znajduje się powyżej powierzchni otaczającego ją terenu.

Wykonywanie nasypów, szczególnie takich, które docelowo mają posiadać dużą wysokość, wiąże się z koniecznością zachowania precyzji oraz bezpieczeństwa. Takie konstrukcje mogą bowiem łatwo się osunąć, na co wpływ ma nieodpowiednie uwzględnienie parametrów gruntu oraz jego naturalne osiadanie. Bardzo często taki stan rzeczy ma również związek z wszelkimi wodami opadowymi, które powodują spływanie gleby z nasypu.

Nie wszystkie grunty powinny podlegać tworzeniu nasypów. Wskazane jest wybieranie gleb jednorodnych, najlepiej kamienistych, żwirowych, piaszczystych i piaszczysto-gliniastych. W innym przypadku konieczne jest specjalne zabezpieczenie obszaru, na którym tworzony jest nasyp, przed działalnością wszelkich wód opadowych. Podczas budowy takich konstrukcji ziemnych dopuszcza się również wykorzystywanie materiałów odpadowych z przemysłu ciężkiego, takich jak żużle, popioły, pyły lub szlaki wielkopiecowe.

Istnieją specjalne zasady, których należy przestrzegać podczas tworzenia nasypu. Zgodnie z nimi, konstrukcja powinna powstawać warstwowo, a każda warstwa musi być niższa niż 50 centymetrów. Konieczne jest również ich zagęszczenie do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie oraz zapewnienie skutecznego odpływu wody, która nie powinna zbierać się wewnątrz nasypu. Nie można również dopuścić do mieszania się gruntów o różnej wodoprzepuszczalności wewnątrz tworzonej budowli ziemnej.

W zależności od maszyn, jakimi dysponuje dana firma oraz dostępnych środków, wykonanie nasypu można przeprowadzić na kilka sposobów. Metody stosowane podczas prac tego typu:

  • - metoda czołowa
  • - metoda warstwowa (podłużna)
  • - metoda poprzeczna (boczna)
  • - metoda estakadowa

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej