USUWANIE DARNI I ZIEMI

W większości przypadków gleba występująca na terenie działek, na których mają rozpocząć się pracę, wymaga odpowiedniego przygotowania. Zwykle jest ona pokryta trawą i chwastami, które tworzą trwałą warstwę splecioną ze sobą korzeniami, co utrudnia jej rozdzielenie. Pod jej powierzchnią znajduje się zwykle żyzna gleba, zwana humusem. Stanowi ona dobre środowisko do wzrostu roślin różnego rodzaju. Oba te elementy są bardzo wartościowe na końcowym etapie robót ziemnych, podczas prac wykończeniowych, dlatego usuwanie darni i ziemi powinno odbyć się w określony sposób, według przyjętych zasad.

Darnie i ziemia roślinna nie mogą ulec zniszczeniu podczas składowania, ponieważ po zakończeniu robót zostaną ponownie wykorzystane jako ochrona skarp lub powierzchnia, na której zostanie stworzony ogród. Z tego powodu ich zbieranie musi przebiegać zgodnie z przyjętymi zasadami. Podczas wybierania żyznej gleby z terenu działki, należy pamiętać o tym, że jej zbyt mocne ubicie może skutkować obniżeniem jakości ze względu na deficyt tlenu w jej wnętrzu. Proces ten następuje z użyciem koparek, które ze względu na swoją masę mogłyby ubić zebraną glebę, dlatego konieczne jest zachowanie wystarczającej ostrożności. Miejsce składowania ziemi również nie powinno być przypadkowe, ponieważ zbyt mała odległość od wykopów może skutkować ich zawaleniem lub osunięciem się warstwy żyznej gleby do ich wnętrza.

Podobnie jest z miejscem, w którym składuje się usunięte darnie. W wielu przypadkach zwija się je w rolki, zakładając, że zostaną użyte podczas prac wykończeniowych na terenie działki. W przypadku, gdy na obszarze nieruchomości gruntowej powstaje skarpa lub nasyp, jej utrwalenie może się odbywać właśnie za pomocą darni zebranych z powierzchni gruntu przed rozpoczęciem prac.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej