WYKOPY POD SIECI KANALIZACYJNE

Wykopy pod sieci kanalizacyjne powinny być wykonywane na podstawie projektów technicznych definiujących wszystkie parametry otworów. Określają one takie informacje jak ich kształt, wymaganą szerokość, występowanie uzbrojenia na terenie wykopu oraz poziom wód gruntowych na danym terenie. Zatwierdzone plany powinny zawierać również wiadomości o preferowanym systemie szalowania, wybranym przez projektanta w oparciu o indywidualne cechy obszaru, na którym prowadzone są prace. Wyróżnia się następujące systemy szalowania:

  • - poziome
  • - pionowe
  • - prefabrykowane
  • - pełne
  • - ażurowe

Plany powinny zawierać również informacje o rodzaju podłoża całego wykopu. W niektórych przypadkach może być ono naturalne i niewzmocnione w żaden sposób, jednak są typy gleby, które wymagają zastosowania zabezpieczeń w postaci ław lub innych konstrukcji.

Podczas prowadzenia prac związanych z wykopem pod fundamenty należy wytyczyć i odpowiednio oznaczyć oś przewodu lub rury które zostaną w nim umieszczone. Ważne jest również zachowanie odległości większej niż 60 centymetrów od otworu podczas składowania urobku i innych, ciężkich przedmiotów, które mogłyby wpłynąć na osuwanie się wykopu.

W niektórych przypadkach konieczne jest wejście specjalisty do wykopu, w celu ułożenia w nim konstrukcji. Wówczas w projekcie powinny znaleźć się informacje o minimalnej przestrzeni montażowej pomiędzy ścianą wykopy a brzegiem montowanej rury. Istnieją specjalne wytyczne w tym zakresie, określające wartości wolnej przestrzeni w zależności od średnicy zewnętrznej konstrukcji umieszczanej w wykopie oraz jego całkowitej głębokości. Jednak zazwyczaj tego typu parametry wynoszą od 80 do 90 centymetrów w przypadku szerokości otworu i od minimalnych wartości do około 4 metrów w przypadku jego głębokości.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej