ZBIERANIE HUMUSU

Humus (próchnica) – szczątki organiczne znajdujące się w różnym stadium rozkładu mikrobiologicznego oraz fizykochemicznego, nagromadzone w glebie lub na jej powierzchni.

Gleba znajdująca się na terenie nieruchomości gruntowych charakteryzuje się tym, że na jej powierzchni występuje żyzna warstwa, zapewniająca dobre warunki do wzrostu roślinności wszelkiego rodzaju. Z tego powodu, przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót ziemnych na obszarze działki należy usunąć z niej humus i złożyć w jednym miejscu. Jednak lokalizacja ta jest określona przez funkcjonujące zasady, które wyznaczają minimalną odległość składowanej gleby od wykonywanych wykopów. Zapobiega to przypadkowemu osypaniu się żyznej warstwy ziemi do tworzonego otworu charakteryzującego się mniejszą wartością dla uprawy roślin. Złym miejscem na składowanie humusu jest także okolica drzew, ponieważ duże pryzmy blokują dostęp tlenu do korzeni roślin.

Jednak wybranie odpowiedniego miejsca na składowanie humusu nie jest jedyną zasadą obowiązującą podczas tego procesu. Żyzna warstwa gleby nie powinna bowiem zostać ubita przez ciężki sprzęt lub własny ciężar. Taka sytuacja mogłaby wpłynąć na obniżenie wartości ziemi, ponieważ wymaga ona dostępu tlenu, który w takim przypadku zostałby zaburzony. Z tego powodu pryzmy zebranego humusu nie powinny przekraczać 1,5 metra wysokości i 2 metrów szerokości.

Zbieranie humusu odbywa się za pomocą koparek, które podczas jednego kursu są w stanie przetransportować znaczną ilość gleby. Nie byłoby to możliwe z użyciem jedynie sprzętu ręcznego, dlatego wskazane jest zatrudnienie specjalnej ekipy dysponującej właściwymi maszynami. Podczas tego procesu należy jednak pamiętać o tym, że nie można dopuścić do ubicia zebranej gleby oraz jej osypania do otworów, które zostaną wykonane w kolejnych etapach prac ziemnych.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej